EGYIPTOMI SZIMBÓLUMOK

Hirdetés

A régi idők Egyiptoma jelenünkben is egyaránt lenyűgöz, elvarázsol bennünket. Legyen szó a Gízai piramisokról, a Szfinxről, Memphisz, Théba, Karnak, Luxor, Királyok Völgye, stb. Egyiptomban egyes szimbólumoknak mágikus jelentéseket tulajdonítottak. Íme néhány a legjelentősebb szimbólumok közül.

Hirdetés

Hórusz (Udjat) szem

A “Hórusz Szeme” igen jelentõs szakrális szimbólum az õsi Egyiptomból. Hórusz a nap és az ég sólyomfejjel ábrázolt istene, akit az életerõvel, egészséggel és a újjászületéssel hozhatunk kapcsolatba . Õ volt Osiris és Isis fia, világos jobb szeme a napot, a sötét bal pedig a holdat képviselte. Az Egyiptomi mítosz szerint Seth, Hórusz testvére, megölte Osirist. Hórusz harcba szállt Seth-tel, hogy megtorolja a gyilkosságot és a küzdelemben elvesztette a bal szemét. Thoth, a varázslat és a hold istene, arra használta a hatalmát, hogy újra összerakta a szemét majd visszaadta neki. Így a hórusz szem a védelem, bölcsesség, a tisztaság és az igazlátás szimbóluma.

Hirdetés

Ankh

Az ankh jel az egyik legerõteljesebb szimbólum., az ősi Egyiptomból származik. Az eredete homályba veszett, de sokféle elképzelés született azóta is róla, ám a jelentése biztos – “az élet kulcsa”. A jel gyakran jelenik meg a fõbb egyiptomi istenek kezében. A fáraók a tudás és az öröklét jelképeként viselték. Az univerzum életet adó és azt fenntartó erõit szimbolizálja, a vizet és a levegõt. Az ‘ankh’ hieroglifát a Nílus kulcsának is nevezték az ie. 4. évezred elején.

Skarabeusz

A skarabeuszt szentként tisztelték, a halhatatlanság szimbóluma. Mivel a skarabeusz bogár életciklusában meglátták a nap, mindennapos újjászületésének folytonosságát. Az õsi nap-isten, Khepri, úgy gondolta, hogy egy óriás skarabeusz bogár görgeti maga előtt a napot, keresztül a mennybolton. A skarabeusz szintén szimbólumává vált a végtelen, hallhatatlan emberi léleknek. Ezért gyakorta jelenik meg kitárt szárnyakkal a temetési szertartások alkalmával.

Djed oszlop

A Djed oszlop az állandóság, a stabilitás oszlopa és szimbóluma, Osiris hátgerincével hozzák kapcsolatba. Az oszlop felállításának ünnepsége az õ feltámadásának, újjászületésének szimbóluma. Temetési rituáléknál segítette elő a halott test átalakulását spirituális formába. Amulettként ezen tulajdonságok elõhívására és megõrzésére viselték.

Hippo (viziló)

más néven Taweret, a védelmezõ isten szerepét töltötte be, a gyerekeket óvta. Gyakran ábrázolták “sa” hieroglifával vagy az “ankh” jellel. Elijesztette az ártó szellemeket. Az újjászületés és megújulás jelképe.

Lótusz virág

A nap, a teremtés és az újjászületés szimbóluma, mivel a virág éjszaka becsukódik és lesüllyed, virradatkor pedig kiemelkedik és újra kinyílik. A teremtés-történet szerint egy óriás liliom emelkedett ki a zavaros õsvízbõl az idõk kezdetén. Maga a nap ebbõl a virágból emelkedett ki az elsõ napon. A Hermopolisz-i teremtés-történetben a Nap isten, aki önmagát alkotta meg, a lótusz virág szirmai közül emelkedett ki, mint „Ra”.

“Ba” lélek madár

A “ba” szó az egyiptomi nyelvben a halott lelkét jelentette és emberfejû madár formájában ábrázolták a sír falát borító festményeken. Az egyiptomiak hite szerint a halál utáni életben következett be a lélek és a test végsõ egyesülése. A halott lelke madár formájában, a sírban “meglátogatta” saját régi testét.

Bennu (Fõnix) madár

Az egyiptomi teremtés mítosz szerint a Benu madár az életesszenciát (heké) egy távoli, mágikus forrásból hozta el a világba. E forrás a “Tûz szigete” , a sosem szûnõ fény helye a világ határain túl, ahol az istenek születnek és megújulnak, s ahonnan a világba küldik õket. Ebbõl a világból a Phoenix a fõ hírhozó. Az élet üzenetét hozta el Heliopoliszba. A Bennu madár az élet jelképe: azt az állandó isteni erõt ábrázolja, amely az élet valamennyi megnyilvánulásának elõfeltétele (önteremtés).

Was scepter
Uralkodói jogar, az erő és uralom jelképeként fáraók kezében jelenik meg. Funkciója e tulajdonságok felébresztése és megtartása.

Tjet hurok

Ízisz vérével hozzák kapcsolatba. Eredete nem tisztázott, de formája miatt az Ankh-al lehet kapcsolatban, emiatt Ízisz kulcsának is mondják. Leggyakrabban karneolból vagy jáspisból illetve vörös üvegből készítették. Kapcsolatba hozható az újjászületéssel és az örökléttel.

Ibisz madár

Thot az ősi egyiptomi istenek között az egyik legfontosabb, mivel a hieroglifák, azaz az írás megalkotója, így ő a szent tudás és bölcsesség közvetítője. Több formája ismeretes, elsősorban Ibisz-fejjel és ember testtel ábrázolták, amint palettát és tollat tart kezében, de ibisz madár formájában is megjelentették. Mágikus ereje hatalmas volt, az egyiptomiak szerint aki Thot könvét olvassa (amit ő saját kezűleg írt), az megszerzi általa a mágikus erőt.

Aton (Napkorong)

A természeti istenek között a legfontosabb a Nap, mely különbözõ neveken és megjelenési formákban szerepel. A reggeli Nap a szent skarabeusz bogár – Kefher -, a déli Nap a sólyomfejû Ré, este Atumnak nevezik. Az éjszakai Napnak kos feje van. A napisten bárkán utazza be naponta az égboltot, hajóját “milliók bárkája” néven emlegették. Minden egyiptomi azt remélte, hogy halála után beszállhat az isteni bárkába, mely éjszakánként végighaladt a halottak birodalmán.

Boszorkanystudio.hu 2012.04.26.

Mondd el a véleményed

Komplex Spirituális alapképzés 2012.04.29 – 2012.05.01.

Árral szemben I. rész P!nk beszólt Amerika legnagyobb menedzserének